tiistai 27. maaliskuuta 2012

Ruplan hallituksen kokous 1/2012


Läsnä: Elena Heiskanen (pj), Silva Loikkanen (sihteeri), Kaarina Sorvali, Jukka Timonen, Maria Troskova, Ilona Väätänen, Minna Toivonen, Johan Lindholm

Paikka: Memphis, Yliopistokatu

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 20.13.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

4. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja tervehti uutta hallitusta ja totesi fiiliksen olevan innostunut.

Vuosikokous, ja sen yhteydessä slaaviseurat, pidettiin menestyksekkäästi 2.2., osallistujia oli noin 15.

Elena, Minna ja Ilona kävivät tilakonklaavissa, mistä tarkemmin kohdassa 8.

Tänään 8.2. oli myös kahvitus ja laitokselle testamentattujen kirjojen kirjatori, joiden järjestämiseen laitos oli pyytänyt Ruplaa osallistumaan. Kahvit ja tori tuottivat yhteensä 297 euroa (lahjoitus Ruplalle).

Nettisivuja päivitettiin 7.2. ja Elena sai sähköpostilistaoikeudet.

5. Edunvalvonta

Eeva Kuikka aloittaa opiskelijayhdyshenkilönä lopettavan Outi Ohtosen seuraajana.

Päätettiin koota ajatuksia ja kysymyksiä liittyen opintorakenneuudistuksesta.

Kaarina menee tiedekunnan tavoiteohjelmapäivään ja kirjoittaa siitä pienen raportin.

6. Talous

Hyväksyttiin meno 4,47 kahvituksista. Loput kuitit tuodaan myöhemmin.

Linan mukaan tällä hetkellä tilillä on noin 720 euroa, joista 500 euroa on haalarisponsorointeja.

Lisäksi, kuten ilmoitusasioissa todettiin, saatiin lahjoitukseksi 297 euroa. Kassa on tällä hetkellä Lingvassa.

7. Tiedotus

Päätettiin nimetä Kaarina Sorvali atk-vastaavan ja tiedottajan virkoihin.

Päätettiin päivittää jäsenrekisteri. HYYltä on selvitetty, millainen jäsenrekisterin tulee rakenteeltaan olla.

Päätettiin pitää kokoustauko 20.45–20.50.

8. Tilat

Elena, Ilona ja Minna ovat käyneet tilakonklaavissa. Ensi viikolla on Ruplan siivousvuoro. Siivousvuorolla tulee siivota yhteiset tilat (vessat, aula ja keittiö). Sovittiin siivouspäiväksi torstai 16.2. klo 16.00.

Elena sai avaimen klusterin yhteiskaappiin, joten häneen voi olla yhteydessä, mikäli kaapista tarvitsee jotain. Avainlista on päivitetty, ja Elena palauttaa sen. HYYn tilasopimus on allekirjoitettu 7.2. puheenjohtajiston toimesta.

Tilankäyttösäännöt käydään läpi hallituksen perehdytyksessä. Sääntöjen rikkomisesta voi olla seurauksena tilankäyttökielto ja toiminta-avustuksen lasku kaikille Humanisticum-klusterin käyttäjille.

Joka kuukauden ensimmäisenä lauantaina on Klusterilauantai. Rupla osallistuu 3.3. järjestettävään Klusterilauantaihin.

Aiemmin on pidetty keskiviikkoisin klusteripäivystyksiä.

Tiloja varatessa tulee muistaa ilmoittaa tilapäivyrissä oma nimi, jotta erityistilanteissa osataan ottaa yhteyttä oikeaan henkilöön.

9. Haalarit

Elena on viimeksi ollut haalareita hoitavaan henkilöön yhteydessä viime viikolla, asia on prosessissa.

10. Hallituksen koulutus

Hallituksen koulutus, jonka yhteydessä tilakoulutus, pidetään torstaina 16.2. klo 16.00, minkä jälkeen siivotaan. Tila ilmoitetaan myöhemmin. Jos sinne ei ehdi, saa yksityiskoulutuksen.

11. Kopeekka

Kopeekalla menee hyvin, juttujen dead line on 28.2. Kopeekalle haetaan HYYn järjestölehtitukea tänä vuonna.

12. Kulttuuri

Kulttuuritoimintaa kaivataan lisää. Rupla suosittelee DDT:n keikkaa, joka on 30.3. Helsingissä.

13. Opintomatka Gdanskiin

Päätettiin, että avustusrahat käytetään kaikkien lähtijöiden kesken. Opintomatkan ajankohdaksi päätettiin viikko 17, lähtö keskiviikkona tai torstaina. Suunnittelupalaveri pidetään keskiviikkona 15.2. klo 16.00 Memphisissä.

14. Liettua-ilta

Perjantaina 17.2. vietetään Liettua-iltaa Lingvalla. Maanantaina 13.2. klo 13.00 pidetään suunnittelupalaveri. Liettuan suurlähetystöön ja muihin vastaaviin tahoihin on oltu yhteydessä juhlista tiedottamiseksi. Juhlien järjestelyt ovat muutenkin hyvin käynnissä.

15. Tuleva toiminta

23.3. pidetään Slavistipäivät, Kirsti Ekonen pyysi Ruplan apua järjestelyissä. Silloin jatketaan kirjatoriteemaa.

Käytäväkahvit pidetään 29.2. klo 12.00 alkaen. Aktiivisia leipojia toivotaan, samoin kirjojen roudaajia.

16. Muut esille tulevat asiat

Andreilta kysytään viikoittaisen liikuntavuoron varauksesta. Varaus pitää tehdä nopeasti, jotta varmistamme vuorojen riittävyyden. Elena ottaa yhteyttä.

Lisäksi puheenjohtaja tiedotti seuraavista tapahtumista:
13.2 Humanisticumin järjestämä hyvän toimintasuunnitelman paja
15.2 HYY:n järjestämä Pj-seminaari klo 18 Mannerheim-salissa (Ilona ja Elena)
15.2 Vietin seuraava kokous klo 18.00 Lingvassa
16.2 Ruplan hallituksen koulutus, Humanistiklusterin siivous ja kaupassa käynti
Liettua-iltaa varten
17.2 Liettua-ilta (Sari ja Johan koordinoivat tapahtumaa)
-Ruoan budjetiksi päätettiin 30-50 euroa.
-13.2 klo 11.30 suunnittelemme tapahtumaa tarkemmin Metsätalon 3.kerroksen aulassa.
14.3 Karaoke-ilta Jone’sissa

29.3 DDT-etkot? Varataan tila klo 18 alkaen, tapahtuma alkaisi klo 20.00. Eeva huolehtii
musiikkipuolesta. Kauppaan lähdemme klo 17.00 (Elena, Ilona, Eeva)

17. Seuraava kokous

Seuraava kokous pidetään 1.3.2012 klo 16.00 ravintola Memphisissä

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.30.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti