lauantai 4. helmikuuta 2012

Rupla ry:n vuosikokous 2.2.2012


Milenka, Haapaniemenkatu 3-5

Läsnä: Hanne Lempinen, Silva Loikkanen, Eeva Kuikka, Jukka Timonen, Minna Toivonen, Johan Lindholm, Ilona Väätänen, Emilia Aalto, Lina Janatuinen, Kaarina Sorvali, Maria Troskova, Elena Heiskanen, Sanni Noronkoski

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.15.


2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Hanne Lempinen ja sihteeriksi Silva Loikkanen. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sanni Noronkoski ja Minna Toivonen. Päätettiin, että Noronkoski ja Toivonen toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoita.


3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Todettiin, että kokous on päätösvaltainen ja laillisesti koolle kutsuttu.


4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Tässä kohdassa pidettiin myös esittelykierros (nimi ja pääaine).


5. Esitetään vuoden 2011 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Hyväksyttiin vuoden 2011 vuosikertomus.


6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvolliselle

Vahvistettiin tilinpäätös poissaolevana. Myönnettiin vastuuvapaus vastuuvelvollisille.


7. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2012

Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuodelle 2012. Toimintasuunnitelmaan ehdotettiin esitetyn lisäksi hallituskoulutus, laitoskahvit, kesäpiknik, Liettua-bileet, Päiväkänninaamiaiset vappuna, paskakirjailta ja muita.


8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Elena Heiskanen. Varapuheenjohtajaksi valittiin Ilona Väätänen. Sihteeriksi valittiin Silva Loikkanen. Taloudenhoitajaksi valittiin Lina Janatuinen. Tapahtumavastaaviksi valittiin Eeva Kuikka ja Janna Laine. Kulttuurivastaavaksi valittiin Sanni Noronkoski. ATK-vastaavaksi valittiin Elena Heiskanen. Kopeekan päätoimittajaksi valittiin Emilia Aalto. Tilavastaavaksi ja tuutorivastaavaksi valittiin Minna Toivonen. Opinto- ja työelämävastaavaksi valittiin Hanne Lempinen. Edelliset valittiin myös hallituksen jäseniksi. Hallituksen varajäseniksi valittiin Maria Troskova, Jukka Timonen ja Johan Lindholm.


9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta

Tilintarkastajaksi valittiin Arja Kirvesmäki. Varatilintarkastajaksi valittiin Marjo Kauppinen.


10. Muut esille tulevat asiat

Hallitus kokoontuu ensi kerran 8.2. klo 20.00. Memphisissä. Samana päivänä klo 12-16 on laitoskahvitus. Torstaina 9.2. on tiedekunnan tavoiteohjelma-aamupäivä.


11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.27.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti