sunnuntai 12. syyskuuta 2010

Pöytäkirja 16.3.2010

Rupla ry

Hallituksen kokous 16.3.2010 klo 18, Lingva

Paikalla:
Jaakko Kölhi
Viivi Kaakinen
Stefan Smirnov
Mika Mihael Pylsy
Joonas Mattsson
Liina Janatuinen
Elena Heiskanen
Olga Herttuainen
Irja Vesikko
Sara Jalonen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Jaakko Kölhi avaa kokouksen klo 18.31.

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksytään.

4. Ilmoitusasiat
- Ven-Fin Tour Oy:n tarjous kevään opintomatkan hinnaksi aiemmin puhuttua korkeampi (kevätsesongin takia)
Vaihtoehtoisesti itse järjestetty matka esimerkiksi Novgorodiin
(opintomatka-asian käsittelyä jatketaan kohdassa 10. Opintomatka keväällä?)
- Pe 16.4. lastenkirjallisuuden ja kaksikielisyyden seminaari – Ruplaa pyydetty osallistumaan (Rupla osallistuu, jos tapahtuma mahtuu Metsätalolle)
- Ekskursio Kauneuden pauloissa –näyttelyyn: onnistunut, vähän osallistujia
- Opiskelijoiden tasa-arvokysely => 26.3. => raportti => tasa-arvosuunnitelma
- 17.-18.3. jätelava Uuden Ylioppilastalon edessä, Ruplalla ei pois heitettävää
- Umlautin tapahtumavastaavan terveiset: pääsiäisen jälkeen Umlaut-Rupla -jalkapallo-ottelu Katajanokan kentällä, minkä jälkeen yhteinen illanvietto; päiväksi ehdotetaan pe 9.4./ 16.4. n. klo 18-19
- Tunnustellaan tarvetta ja mahdollisuuksia opiskelijoiden omalle tilalle Metsätalolla
- Tulossa tiistaina 23.3.: Aivan kuin minua ei olisi –käynti ja slaaviseurat
- Opiskelijaneuvoston kokous ke 24.3.

5. NaVRus perjantaina
- Tähän mennessä ei viestejä siitä, että vieraat tarvitsisivat majoitusta
- Tapahtuman ohjelma lähetetty kutsutuille
- Slavistipäivät samanaikaisesti
- Saunatiloihin klo 18, matka taitetaan yhdessä luentojen ja aterian jälkeen
- Luennot Metsätalon salissa 8 klo 14-16

6. Ruplan siivousvuoro klusterissa viikolla 12
Kokoontuminen Uuden Ylioppilastalon 5. kerroksessa ti 23.3. klo 9

7. Seuraavat käytäväkahvit
Sovitaan alustavasti järjestettäviksi to 8.4.

8. Seuraava leffailta
Kaikki valaistuu (Everything Is Illuminated) ti 30.3. klo 17 laitoksen seminaarihuoneessa (jos tilaa ei ole varattu muuhun käyttöön)

9. Huhtikuun tapahtumat
- Jalkapallo-ottelu ja illanvietto Umlautin kanssa alustavasti 9.4.
- Tähtitieteilijöiden Juri Gagarin –bileet
- Platonov-ekskursio Kansallisteatteriin alustavasti 23.4.
- Vapun vastaanotto Lingvalla vappuaattona
- Ruplan omat juhlat alustavasti 16.4. Lingvalla

10. Opintomatka keväällä?
(käsitelty osin kohdassa 4)
- Matkatoimiston käyttämisen asemesta Ruplan koolle kutsuma, itsenäisesti järjestetty matka
- Matkan käytännön järjestelyjä käsitellään seuraavassa kokouksessa
- Ven-Fin Tour Oy:n tarjouksesta kieltäydytään tällä erää

11. Keskustelua ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista
- To 18.3. Senaatintorilla klo 12 mielenosoitus lukukausimaksu-uudistusta vastaan – HYAL:n ja Humanisticumin (jonka jäsenjärjestö Rupla on) allekirjoittama kannanotto, jossa opintomaksusuunnitelmat tuomitaan
- Ajankohtaista: opintomaksut, opiskeluajan lyhentäminen ja pääsykoeuudistus
- Keskustelua sisäänottomääristä, kieliaineiden huonosta läpimenoprosentista, osaamisesta (vientituotteena), opintojen ohjaamisesta, pääsykoeyhteistyöstä (yhteishakukäytännöstä) ja kesälukukaudesta – kokous asettuu varovaisen positiiviselle kannalle suhteessa sisäänottomäärien ainekohtaiseen uudelleenarviointiin (sekä kasvattamiseen että supistamiseen) ja kesäopintojen monipuolistamiseen

12. Muut esille tulevat asiat
- Syksyllä toteutetaan mahdollisesti kysely oppiaineryhmän opiskelijoiden mielipiteistä opintoja koskien
- Mika Pylsystä ja Joonas Mattssonista hallituksen varajäseniä

13. Seuraava kokous
Ti 13.4. klo 18 Lingvalla

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Jaakko Kölhi päättää kokouksen klo 20.30.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti