keskiviikko 10. helmikuuta 2010

Ruplan vuosikokous 9.2.2010

Rupla ry
Mannerheimintie 5 A

Vuosikokous ti 9.2.2010 klo 18, Lingva (Uusi ylioppilastalo, 5. krs)

Paikalla:
Aino Väänänen
Sanna Pajuvuo
Viivi Kaakinen
Paula Borkowski
Stefan Smirnov
Liina Janatuinen
Olga Herttuainen
Jaakko Kölhi

ESITYSLISTA JA KOKOUSJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Aino Väänänen avaa kokouksen klo 18.10.

2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valitaan Aino Väänänen, sihteeriksi Viivi Kaakinen, pöytäkirjantarkastajiksi Paula Borkowski ja Sanna Pajuvuo ja ääntenlaskijoiksi Jaakko Kölhi ja Olga Herttuainen.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen


Esityslista hyväksytään.

5. Esitetään vuoden 2009 tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

Tilinpäätös ja vuosikertomus esitellään ja tilintarkastajien lausunto, jossa vastuuvapaus hallitukselle on myönnetty, luetaan.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille


Tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaus myönnetään.

7. Toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarviot vahvistetaan muutamin niihin kirjatuin muutoksin.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten valinta


Sanna Pajuvuo, Paula Borkowski ja Aino Väänänen ilmoittavat luopuvansa tehtävistään ja haluavansa mahdollisesti jatkaa hallituksen varajäseninä.

Kokous valitsee yksimielisesti uuden hallituksen seuraavat jäsenet:
Puheenjohtaja: Jaakko Kölhi
Sihteeri: Viivi Kaakinen
Työelämävastaava: Marjo Kauppinen
Kopeekan päätoimittaja: Stefan Smirnov
Rahastonhoitaja: Liina Janatuinen
Tietotekniikka- ja viestintävastaava: Leo Herranen
Kulttuurivastaava: Viivi Kaakinen
Daina-diplomaatti: Sara Jalonen
Tapahtumavastaava: Olga Herttuainen
Kahvivastaava: Ira Vesikko

Seuraavassa kokouksessa täytettäväksi jäävät paikat: varapuheenjohtaja, kulttuurivastaava, tapahtumavastaava ja opintovastaava. Kokous ehdottaa varapuheenjohtajan paikalle alustavasti Elena Heiskasta, toiseksi kulttuurivastaavaksi Eeva Peltosta, toiseksi tapahtumavastaavaksi Markus Kujawaa ja opintovastaavaksi Kristiina Szymczakia. Ehdotus vaatii ehdotettujen ja seuraavan päätösvaltaisen kokouksen hyväksynnän toteutuakseen. Myös varajäsenten tilanne päivitetään seuraavassa kokouksessa.

Stefan Smirnov lupaa auttaa kulttuurivastaavia kevään kulttuurikalenterin kokoamisessa.

Tilavastaavan tehtäviä ehdotetaan yhdistettäviksi tapahtumavastaavan tai varapuheenjohtajan tehtäviin. Tilavastaavan kuuluu osallistua Humanisticumin tilakokouksiin (Ruplaa koskeva tila Uuden ylioppilastalon klusteri) ja tiedottaa niissä puhutusta sekä organisoida Ruplan siivousviikko (2010: vko 12). Jaakko Kölhi jatkaa tilavastaavan tehtävissä toistaiseksi.

Puhutaan vielä Kopeekan toimitussihteerin nimeämisestä hallituksen varajäseneksi ja päätoimittajan varajäseneksi hallituksessa.

Aino Väänänen ojentaa symbolisen puheenjohtajannuijan Jaakko Kölhille; Jaakko jatkaa kokouksen puheenjohtajana.

9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta


Tilintarkastajiksi valitaan Max Wahlström ja Merja Pikkarainen ja varatilintarkastajiksi Tomi Huttunen ja Arja Kirvesmäki.

10. Muut esille tulevat asiat


Ystävänpäiväbileet ja laskiaisrieha: su 14.2. järjestetään laskiaisrieha klo 15 alkaen Kaivopuiston Ursan tähtitornin rinteellä (tapaaminen rinteellä), minkä jälkeen (n. klo 18) after sledge party Lingvalla

Kopeekka: Kopeekka-kokoontuminen kaikille kiinnostuneille Metsätalon aulassa ke
10.2. klo 16
Kopeekka pyytää juttua RuPSista.
Kopeekkaan tulossa myös Kiova- ja Vilna-jutut sekä kirjoitus Joensuusta.
Viikolla 12 seuraavan Kopeekan julkistaminen

Navrus: Stefan lähettää päivitetyn kutsun Helsingin ulkopuolisille osallistujille.
Tapahtumasta luodaan Facebook-tapahtumakutsu.
Navrus-komitea kokoontuu to 18.2. klo 16.

Käytäväkahvit: Seuraavat käytäväkahvit ke 17.2. n klo 10.30 eteenpäin – apua valmisteluihin ja myyntiin tarvitaan

Kulttuurikalenteri: Kevään kulttuurikalenterin kokoaminen työn alle

Opiskelijayhdyshenkilöt (käsitelty osittain kohdassa 8): Kristiina Szymczak on ilmoittanut olevansa kiinnostunut toimimaan länsi- ja eteläslaavilaisten kielten ja kulttuurien oppiaineyhdyshenkilönä.
Venäjän kielen ja kirjallisuuden oppiaineyhdyshenkilö(t) puuttuvat vielä – vieraan kielen linjalle alustavia ehdokkaita on, äidinkielen linjan tilanteesta ei tietoa
Molemmille linjoille toivotaan omaa yhdyshenkilöä.

Laitosneuvosto: tiedotus ja viestintä laitosneuvoston ja Ruplan välillä kulkee pääasiallisesti Sara Jalosen tai puheenjohtajan ja Saran välityksellä.
Opiskelijajäsenten kesken keskusteltu mm. Ruplan hallituksen aiemmissa kokouksissa esille nostetusta sivuohjaajakysymyksestä; muiden Nykykielten laitoksen oppiaineiden kohdalla vastaavaa ongelmaa ei ole kohdattu
Aleksanteri-instituuttia ja instituutin johtoryhmää esitetään otettavaksi mukaan keskusteluun sivuohjaajien tarpeesta ja tarjoamismahdollisuuksista
Muita laitosneuvostossa Sara Jalosen aloitteesta käsiteltyjä/ käsiteltäviä kysymyksiä ovat tuntiopettajien tilanne ja ryhmäkoot.

Seuraava kokous: seuraava kokous järjestetään ti 23.2. klo 18, paikasta tiedotetaan myöhemmin.

11. Kokouksen päättäminen


Puheenjohtaja Jaakko Kölhi päättää kokouksen klo 20.15.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti